LESNÍ POZEMEK / REZERVOVÁNO

Vojtěchov, Chrudim

Nabízíme k prodeji lesní pozemky parc. č. 1435/2, 1621, 1622, 1703 v k.ú. Vojtěchov u Hlinska, obec Vojtěchov, okr. Chrudim, o celkové výměře 17.514 m2. Jedná se o lesní pozemky nacházející se cca 3,7 Km severovýchodně od centra města Hlinska, jižně…

Cena: 136,000 Kč

LESNÍ POZEMEK

Nemile, Lupěné

Nabízíme k prodeji lesní pozemek parc. č. 293/26 v k.ú. Lupěné, obec Nemile, okr. Šumperk, o celkové výměře 10.437 m2. Pozemek se nachází asi 4,5 Km jihozápadně od centra města Zábřeh na severní straně silnice mezi obcemi Lupěné a Dolní Bušínov.…

Cena: 200,000 Kč

POZEMEK / NOVINKA

Roudníky, Chabařovice

Nabízíme k prodeji na základě pokynu insolvenčního správce pozemek parc. č. 601/6 o výměře 430 m2, zapsaný v KN jako dobývací prostor, vedený na na LV 207 pro k.ú. Roudníky v obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Na pozemku není prováděno dobývání…

Cena: Není stanovena

POZEMEK / NOVINKA

Trmice, Ústí nad Labem

Nabízíme k prodeji na základě pokynu insolvenčního správce soubor pozemků zapsaných na LV299 pro k.ú. Trmice, okres Ústí nad Labem. Prodej je možný i po částech. Prodejem ze zákona zanikají veškerá zástavní práva a další závady zapsané na listu…

Cena: Není stanovena