POZEMEK / NOVINKA

Roudníky, Chabařovice

Nabízíme k prodeji na základě pokynu insolvenčního správce pozemek parc. č. 601/6 o výměře 430 m2, zapsaný v KN jako dobývací prostor, vedený na na LV 207 pro k.ú. Roudníky v obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Na pozemku není prováděno dobývání…

Cena: Není stanovena

POZEMEK / NOVINKA

Trmice, Ústí nad Labem

Nabízíme k prodeji na základě pokynu insolvenčního správce soubor pozemků zapsaných na LV299 pro k.ú. Trmice, okres Ústí nad Labem. Prodej je možný i po částech. Prodejem ze zákona zanikají veškerá zástavní práva a další závady zapsané na listu…

Cena: Není stanovena

POZEMKY / DOHODOU

Knínice u Libouchce

Vyhlášeno výběrové řízení pro výběr nejvýhodnější nabídky o koupi pozemků (viz podmínky výběrového řízení ke stažení pod fotografiemi). Naše kancelář hledá pro insolvenčního správce zájemce o koupi pozemků z konkursního řízení společnosti Četrans…

Cena: Není stanovena